برچسب: آتئیست

IMG ۲۰۲۲۰۲۰۱ ۱۲۵۳۵۹

پاسخ به اراجیف مانی بهروز در مورد ایام فاطمیه، حضرت فاطمه و امام علی(ع)

این فرد ادعا میکند امام علی (ع) هیچ واکنشی هنگام صدمه دیدن حضرت فاطمه (س) از خود نشان نداده است و امام علی (ع) دختر خود را به عمر داده است. پاسخ به اراجیف مانی بهروز در مورد حضرت فاطمه...